El Círcol

Vestíbol d’accés al Teatre Fortuny, Reus, 2022. Públic.
Imatges: Oriol Gòmez

1
/